Invar.ro

Creează cont | Program: Luni – Vineri 10 – 18 | Telefon: 0721 564 384

Termeni şi condiţii

Prezentul document prin conţinutul său pune la dispoziţia utilizatorilor, regulamentul privind termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului Invar.ro Accesarea și utilizarea site-ului www.Invar.ro presupune acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și condițiilor menționate mai jos. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, vă recomandăm citirea acestora înainte de utilizarea site-ului și plasarea unei comenzi.

 

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI 

 

Invar– este denumirea comercială a INVAR AMS SRL . persoana juridică de naţionalitate romană, având sediul social în Bucureşti, Strada Grigore Vasiliu-Birlic, Nr. 31, Sect.2 având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/11409/2016, cod unic de înregistrare fiscală 36468577

 

Vânzător – INVAR

 

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

 

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către INVAR (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între INVAR şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

 

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe  site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

 

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conţinut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

 

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.).

 

Favorite – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să îşi creeze Liste.

 

Lista – pagină web din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate şi pe care, ulterior, le poate adăuga în coşul de cumpărături („coşul meu”).

Listele pot fi:

-    Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului în cazul în care acesta a distribuit-o pe reţelele de socializare  (Facebook, Twitter şi Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din Contul său, secţiunea Favorite.

-    Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca şi publice oricând, direct din Contul său, secţiunea Favorite.

 

Site – domeniul www.invar.ro

 

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

 

Bunuri şi Servicii – orice produs său serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

 

Conţinut

•     toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

•     conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•     orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•     informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

•     informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

•     date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs său serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul său serviciul respecta sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

 

Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

 

Întrebare – formula de adresare către alţi Utilizatori/Clienţi/Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

 

Răspuns – informaţie scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuţii.

 

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

 

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/său Serviciu de către INVAR, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

 

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

 

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă  va anunta Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

  

Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

 

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate INVAR îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel INVAR. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa INVAR, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

 

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

INVAR poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta.

 

Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON)

 

În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către bancă emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

 

Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

 

 

4. COMANDA

 

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plată prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

 

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

 

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi fata de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de INVAR, în cazul plăţii online;

-datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

-Cumparatorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseşte la adresa

 

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract. În cazul în care Comandă este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

Pentru Comenzile achitate cu ramburs, Card bancar-> prin virament bancar;

 

 Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

 

În cazul în care un Bun şi/său Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 

 

5. CONFIDENŢIALITATE

 

INVAR va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi.

 

6. PUBLICITATE

 

Newsletterele INVAR sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de INVAR. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

 

În momentul în care, Clientul îşi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

- prin modificarea setărilor din Contul de client la secţiunea “Abonările mele”.

- prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

 

Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implica renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

 

7. FACTURARE – PLATA

 

Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.invar.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

 

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

 

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de INVAR, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

 

 

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de INVAR, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

 

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către INVAR în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

 

În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail:

 

Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile INVAR şi nici nu vor fi stocate de către de INVAR sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o alta entitateautorizata să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

 

8. LIVRAREA BUNURILOR

 

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat.

 

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

 

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

 

 

9. GARANŢII

 

Toate Bunurile comercializate de către INVAR, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

 

10. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

 

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 

 

11. RĂSPUNDERE

 

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terţă parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea  acestora.

 

Prin crearea şi utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (uşer şi parola) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în masura permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

 

Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

 

Ulterior creării Contului utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

 

Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către INVAR, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afişării în Site.Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

 

 

 

 

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, INVAR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

 

Scopul colectării datelor este:

- informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile şi sau serviciile achiziţionate,

- trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS)

- de cercetare de piaţă, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

 

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a INVAR, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

 

Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 

13. FORŢĂ MAJORĂ

 

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

 

14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

 

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între INVAR şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

 

 

 

Produse Noi

Sus